khoramdareh
امروز
سردخانه زیر صفر و بالای صفر

سردخانه زیر صفر و بالای صفر

عزیزی
1400/10/8 13:20:23

مجموعه سردخانه ای عزیزی آماده همکاری با تجاران پیشه وران و کشاورزان عزیز میباشد. این مجموعه واقع در شهرستان خرمدره با موقعیت استراتژیک موق العاده میباشد که دسترسی ر…

کار پر سود پاره وقت در حوزه ی آموزشی پژوهشی

کار پر سود پاره وقت در حوزه ی آموزشی پژوهشی

صنایع رباتیک آراد
1396/5/31 14:29:57

یکی از زمینه های بسیار پر سود اقتصادی فعالیت در زمینه آموزش رباتیک است. شرکت صنایع رباتیک آراد با در نظر گرفتن این موضوع شرایط بسیار مناسبی را برای دانشجویان و فارغ ا…